De huldiging door de wandelclub van Hennes en Gerda

02-02-2014

Maandag 21 Mei.
De maandagochtend is normaal de standaard wandelochtend van de lokale wandelgroep waar ik bij meeloop. Vandaag echter loopt de dag anders. Meelopen mag ik niet maar wel word ik, samen met Gerda en Dick om kwart voor elf verwacht in Zwembad Kerkpolder, de plek waar we vaak een kleine rustpauze houden. De verrassing is groot als wij bij binnenkomst door de nagenoeg volledige wandelgroep worden verwelkomd en toegezongen. Riek Noort en Annie Zalm houden een korte toespraak. Na de toespraken krijgen Gerda en ik van Annie de Oorkonde van de Wandelgroep en van Rini van der Ende een mooie bos bloemen. De ochtend wordt besloten met een grote "Santiago" taart en koffie.

Ontvangst door Riet Noort

Het huldigingslied van de wandelclub

Toespraak van Riek Noort

De koffietafel

Een bos bloemen voor Hennes

Een bos bloemen voor Gerda